Tuyển dụng

Tuyển dụng Quản Lý Dự Án Thanh Toán Điểm Bán Hàng

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành các dự án triển khai hệ thống POS. Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo dự án hoàn…

Tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng POS

Mô tả công việc: Hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai và sử dụng sản phẩm POS. Giải quyết các vấn đề và yêu cầu của khách hàng một…

Tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm POS

Mô tả công việc: Phát triển và duy trì phần mềm POS, bao gồm việc tối ưu hóa hiệu suất và tích hợp các tính năng mới. Làm việc cùng…

Máy POS

Quét QR