4. Thiết bị Pos nhận và xử lý thông tin chậm, lag?

Đơn vị kiểm tra các khả năng sau:

  • Thiết bị đã kết nối 4G/wifi chưa
  • Chất lượng mạng 4G/wifi tại khu vực sử dụng.

Khởi động lại thiết bị nếu đã thực hiện 02 bước trên nhưng tình trạng chậm lag vẫn chưa được cải thiện. 

Hoặc liên hệ hotline xử lý sự cố và hướng dẫn 24/7:

  • 0903246900
  • 0903280900
  • 0903455900
Máy POS

Quét QR