8. Một số mã lỗi ngân hàng phản hồi khi thanh toán với thiết bị của Pos?

Đơn vị lưu ý một số mã lỗi thanh toán do ngân hàng phản hồi thường gặp sau:

  • Mã lỗi 55: Sai mã PIN (khi thanh toán với thẻ từ)
  • Mã lỗi 05: Giao dịch bị từ chối
  • Mã lỗi 51: Không đủ số dư
  • Mã lỗi 08: Timeout
  • Mã lỗi 15: Không tìm được ngân hàng phát hành thẻ
  • Mã lỗi 61: Vượt hạn mức thanh toán
Máy POS

Quét QR