Tuyển dụng Quản Lý Dự Án Thanh Toán Điểm Bán Hàng

Mô tả công việc:

  • Quản lý và điều hành các dự án triển khai hệ thống POS.
  • Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.
  • Tương tác với các bên liên quan, bao gồm khách hàng và nhóm phát triển phần mềm, để đảm bảo tính hài hòa của dự án.

Yêu cầu:

  • Kinh nghiệm quản lý dự án trong lĩnh vực thanh toán điểm bán hàng.
  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt.
  • Khả năng quản lý thời gian và áp dụng các phương pháp quản lý dự án hiệu quả.
Máy POS

Quét QR